Tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ thôn, khối phố

Hôm qua, ngày 3/11 Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND thành phố Hội An tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Tham dự tập huấn có hơn 250 cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và mặt trận 77 thôn, khối phố trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh lớp tập huấn- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ ở các khu dân cư được quán triệt và tìm hiểu sâu các văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta và các chuyên đề về công tác tôn giáo, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo hiện nay. Những kiến thức trang bị tại lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, bảo đảm cho các hoạt động tôn giáo được diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật, thực hiện mục tiêu đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đỗ Huấn