Phường Sơn Phong tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2023 tuyên truyền Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh niên và Luật Trẻ em

Sáng ngày 1.6, UBMTTQ Việt Nam phường Sơn Phong tổ chức hội nghị tập huấn Công tác Mặt trận năm 2023 tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh niên và Luật Trẻ em.

Tại hội nghị, các đại biểu, cán bộ, trưởng, phó ban và các thành viên đang làm công tác Mặt trận trên địa bàn phường đã được phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, với các quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ…Ngoài ra, nội dung về Luật Thanh niên và Luật Trẻ em cũng được các báo cáo viên triển khai tuyên truyền, phổ biến đầy đủ đến các đại biểu ngay tại buổi tập huấn.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ làm công tác Mặt trận trên địa bàn phường Sơn Phong được củng cố thêm kiến thức, phương pháp thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Đồng thời, kết hợp phổ biến các nội dung tuyên truyền về các luật thanh niên và trẻ em vào thực tiễn công tác tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác Mặt trận phường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.

THÚY UYÊN