Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ chính sách bảo hiểm xã hội

Với tinh thần, thái độ phục vụ nhằm mang lại sự thuận lợi, hài lòng cho các nhân, tổ chức đến giao dịch, thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hội An luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử về hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ bảo hiểm y tế. BHXH thành phố Hội An đã thực hiện công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua 3 hình thức: giao dịch điện tử, hành chính công thông qua dịch vụ bưu chính và tại bộ phận một cửa BHXH thành phố; tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của cơ quan.

Cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc viên chức các bộ phận nghiệp vụ giải quyết kịp thời hồ sơ để giao trả cho đơn vị và người lao động, chưa để xảy ra việc tổ chức, cá nhân phản ánh về việc chậm trễ hoặc làm phiền hà trong tiếp nhận và trả kết quả.

Tính đến nay, BHXH thành phố Hội An đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn trên 97% hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

MỸ LỆ