Phường Minh An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2018

Sáng ngày 18/01, UBND phường Minh An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2018.

Năm 2018, phong trào xây dựng đời sống văn hóa phường Minh An có nhiều chuyển biến tích cực- Ảnh: Mỹ Lệ

Qua 01 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua yêu nước phường Minh An đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều đạt, trong đó ngành DV-DL-TM tăng 7,3%; ngành TTCN tăng 6,3% so với năm 2017; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, phường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 10 năm phường đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (2008-2018).

Năm 2018, phong trào xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Các mục tiêu về xây dựng phường văn hóa đạt chất lượng cao; đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố bền vững. Bộ mặt phố phường cơ bản sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Đáng chú ý, phường đã vận động Nhân dân trong khu phố cổ lắp đặt thêm camera, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, chủ trương quản lý dịch vụ, du lịch, nhất là hoạt động ghe bơi trên sông Hoài đã tạo được sự đồng thuận trong dân.

Dịp này, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng Nhân dân và cán bộ khối phố An Thắng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều tập thể, hộ gia đình tiêu biểu và 76 cá nhân điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực cũng được khen thưởng.

UBND phường Minh An đã phát động phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KTXH-QPAN năm 2019, cùng thành phố thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới – Đô thị cổ Hội An.

Mỹ Lệ