Phường Cửa Đại: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 30/6, UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT – UBTVQH14 – CP – ĐCTUBTWMTTQVN ( Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại.

Tặng hoa chúc mừng đ/c tân Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động của UBMTTQ Việt Nam phường đã được triển khai toàn diện và đa dạng, các công tác mặt trận tiếp tục được duy trì, đạt nhiều thành tích nổi bật trong đó: thực hiện hiệu quả các công tác tham mưu cho Đảng ủy phường, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”; chương trình chung tay giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường ứng phó biến đổi khí hậu,…

Các đại biểu tham gia thảo luận đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên ra mắt mô hình “Từ đường trang nghiêm, con cháu thảo hiền, cùng nhau phát triển” Tộc Lê Văn khối Phước Trạch và mô hình tuyến đường văn minh khu dân cư Phước Hải; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ 1.349 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, khó khăn, ốm đau với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Tặng hoa, quà đ/c thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Về kết quả triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội, 5 năm qua UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại đã tiến hành 13 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến những vấn đề Nhân dân quan tâm, trả lời giải quyết 69/72 ý kiến, kiến nghị sau giám sát đạt tỷ lệ 95,8%; tổ chức 5 hội nghị phản biện các dự thảo văn bản của chính quyền,…

Hội nghị cũng được lắng nghe về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận phường 6 tháng cuối năm 2023 và tham gia thảo luận đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

Khen thưởng cho các tập thể đạt giải trong Hội thi trang trí từ đường gia tộc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Cửa Đại nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Trần Thị Bích Trâm – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đại.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam phường tổ chức khen thưởng cho các tập thể đạt giải trong Hội thi trang trí từ đường gia tộc.

THÚY UYÊN