LĐLĐ thành phố sơ kết hoạt động Công đoàn

Ngày 30/6, LĐLĐ thành phố đã sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng qua, các cấp Công đoàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên-NLĐ được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Các hoạt động xã hội, từ thiện, chia sẻ khó khăn với người dân, người lao động được tập trung thực hiện, tạo thành những đợt hoạt động với nhiều hình thức, nội dung, việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng và đạt kết quả tốt, các phong trào đã thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng, tham gia, được các cấp đánh giá cao. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên được thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 được tập trung, tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu, thành công.

Dịp này, LĐLĐ thành phố đã triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng đại hội Công đoàn các cấp và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023)./

QUỐC HẢI