Phường Cẩm Châu tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2021

Sáng hôm qua (20.1), UBND phường Cẩm Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với thành phố Hội An nói chung và phường Cẩm Châu nói riêng do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, các cấp lãnh đạo phường Cẩm Châu vẫn không ngừng động viên người dân, dấy lên các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2021.

Về công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, phường Cẩm Châu đã triển khai thực hiện thành công đa số các nhiệm vụ. Nhìn chung, đời sống người dân trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Toàn phường có 95% hộ có đời sống ổn định, 98% hộ có nhà ở được xây bền vững.  Cạnh đó, một số hộ gặp khó khăn do phụ thuộc vào ngành du lịch – dịch vụ, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ bà con như “Chợ phiên không đồng”, “Kết nối yêu thương”… và lồng ghép các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa – xã hội, xây dựng con người văn hóa, tộc họ văn hóa, khối phố văn hóa, phường văn hóa. 

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, UBND phường Cẩm Châu đã tuyên dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong năm qua để khuyến khích tinh thần và thực hiện tốt hơn trong những năm tới.

Một số hình ảnh khác:

Tố Trân