Phòng chống bệnh dại hiệu quả từ xây dựng “vùng an toàn bệnh dại”

Cuối năm 2023, phường Minh An là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh Quảng Nam được công nhận và cấp giấy chứng nhận là cơ sở an toàn bệnh dại cấp vùng.

Quá trình triển khai vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại trên địa bàn phường Minh An, là tiền đề để thành phố nhân rộng mô hình tại các xã, phường còn lại trên địa bàn

Minh An là điểm đến tham quan trung tâm của thành phố Hội An nên việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công công tác phòng chống bệnh dại giai đoạn 2023 – 2030.

Ông Đặng Xuân Cảnh – Phó Chủ tịch UBND phường Minh An cho biết, để xây dựng đạt chuẩn vùng an toàn bệnh dại, từ tháng 4/2023, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tổ chức điều tra, thống kê tổng đàn chó, mèo nuôi với số lượng 183 con; tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn; triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đạt 82% số chó mèo trong diện tiêm. Bên cạnh đó, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố còn phối hợp với Trạm thú y của phường tổ chức tiêm phòng bổ sung đàn chó, mèo mới phát sinh trên địa bàn phường.

“UBND phường đã triển khai kế hoạch tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động trong cộng đồng dân cư hưởng ứng chủ trương phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo. Chương trình đã nhận được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của địa phương. Sau 1 năm thực hiện các tiêu chí vùng an toàn dịch bệnh, đại đa số chó, mèo nuôi được giám sát chặt chẽ, các biện pháp tiêm phòng, không để chó mèo chạy rông được nhân nhân thực hiện cơ bản tốt”, ông Cảnh nói.

Trên địa bàn phường Minh An có 82% số chó, mèo được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại

Qua 2 lần khảo sát hiệu quả miễn dịch sau khi tiêm phòng vac-xin dại ở chó, mèo trên địa bàn phường Minh An đạt 92% và 100%. Ngày 24/11/2023, phường Minh An là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Nam đã được công nhận và cấp giấy chứng nhận là cơ sở an toàn bệnh dại cấp vùng. Đây là mô hình điểm để nhân rộng đến các xã, phường còn lại.

Bà Quảng Kim Thanh – Người dân phường Minh An chia sẻ: “Tôi thấy việc tỉnh và thành phố triển khai chủ trương xây dựng vùng an toàn dịch bệnh là đúng và phù hợp với địa phương, tôi rất đồng tình”.

Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Giám đốc Sở NN&PT-NN Quảng Nam cho biết, giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại được trao cho phường Minh An có hiệu lực trong vòng 5 năm. Song, hằng năm các ngành chức năng cần hỗ trợ và phối hợp với phường Minh An để rà soát và đánh giá các tiêu chí nhằm duy trì hiệu quả chứng nhận này.

Quá trình triển khai vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại trên địa bàn phường Minh An, là tiền đề để thành phố nhân rộng mô hình tại các xã, phường còn lại trên địa bàn. Từ đó, tiến đến mục tiêu năm 2030, xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại ở động vật nuôi trên địa bàn thành phố Hội An.

Đồng thời việc triển khai chương trình còn thúc đẩy các nội dung của việc triển khai dự án “Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại” và góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022 – 2030.

MỸ LỆ