Minh An và Cẩm Thanh: Thí điểm chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt

Ngày 29/8, UBND thành phố Hội An đã ban hành kế hoạch triển khai phương án thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người hưởng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn thành phố.

Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người hưởng bảo trợ xã hội và người có công là giải pháp phù hợp với chủ trương chuyển đổi số

Theo kế hoạch, năm 2023, UBND thành phố triển khai thí điểm chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt tại phường Minh An và xã Cẩm Thanh; khuyến khích các xã, phường còn lại đăng ký triển khai cho nhóm đối tượng đã đủ điều kiện mở tài khoản hoặc đã có tài khoản ngân hàng.

Theo lộ trình, tháng 9/2023: các địa phương triển khai thí điểm sẽ tổ chức tuyên truyền, rà soát danh sách, phân loại đối tượng; làm thủ tục mở tài khoản cho người hưởng.

Tháng 10/2023 đến tháng 12/2023: các địa phương thí điểm thực hiện chi trả qua tài khoản cho đối tượng thụ hưởng; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thí điểm và nhân rộng toàn thành phố.

Tại Hội An, hiện có gần 3.700 người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó có gần 54% người nhận qua tài khoản cá nhân.

Được biết, Hội An là một trong 2 địa phương được Sở LĐ-TB&XH tỉnh chọn thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người hưởng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn tỉnh. Đây là giải pháp phù hợp với chủ trương chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, góp phần thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố.

MỸ LỆ