Mặt trận xã Tân Hiệp tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Chiều ngày 20/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003 – 2023).

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 20 năm qua

20 năm qua, UBMT xã Tân Hiệp luôn nhận được chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp đồng bộ của UBND và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Cả 3 thôn đều duy trì tổ chức đạt hiệu quả Ngày hội hằng năm, đảm bảo phần lễ đúng quy định và phần hội vui tươi, phấn khởi. Với nhiều nội dung và hoạt động phong phú, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Tân Hiệp đã góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng và phát triển xã đảo ngày càng giàu đẹp và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình tương thân tương ái của nhân dân qua Ngày hội được phát huy.

20 năm qua, UBMT xã đã vận động đóng góp hơn 1 tỷ đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng nhà và sữa chữa trên 20 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn. Tại Ngày hội, UBMT các cấp đã trao tặng hơn 100 suất quà cho các gia đình nghèo khó với số tiền 20 triệu đồng, các thôn cũng đã trao 620 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở xã Tân Hiệp 20 năm cũng đã phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, của các cá nhân và hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: giúp nhau làm kinh tế, phát triển dịch vụ du lịch, bảo vệ môi trường… bảo tồn giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

ĐỖ HUẤN