Lan tỏa Đề án “Xây dựng Hội An – Nhân tình thuần hậu”

Sau những buổi tuyên truyền Đề án xây dựng “Hội An – Nhân tình thuần hậu” tại các khách sạn, doanh nghiệp du lịch, Hội Nông dân thành phố, Tổ công tác của Đề án tiếp tục triển khai tại các trường Tiểu học, Mẫu giáo và Mầm non. Đây là những đối tượng cần ưu tiên nhằm xây dựng ý thức cho học sinh ngay từ khi còn bé.

Buổi tuyên truyền Đề án “Nhân tình thuần hậu” tại trường tiểu học Lý Tự Trọng- Ảnh: Quốc Hải

Đến nay, đơn vị chủ trì Đề án đã chuyển Video clip các nội dung vận động do công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương tài trợ cho các trường học, các đơn vị, đoàn thể; gởi văn bản đến các công ty lữ hành thông tin về hoạt động hướng dẫn người đường đi bộ sang đường, đồng thời tập huấn cho 100 Đoàn viên Thanh niên về công tác hướng dẫn người đi bộ sang đường.

Đặc biệt, Đề án đã trang bị 202 bộ trang phục (2 bộ/người) cho nghiệp đoàn xích lô Hội An và 300 cuốn sổ “Nhân tình thuần hậu” cho các thành viên Tổ công tác. Đáng ghi nhận là các đơn vị như trường Mẫu giáo Cẩm Phô, trường Mẫu giáo Măng non, trường Kim Đồng, trường Tiểu học Lê Độ, nhân viên VPHDTQ Hội An, Nghiệp đoàn Xích lô đã trả lại tài sản cho người đánh mất.

Có thể nói, cho đến nay, sự lan toả của Đề án xây dựng “Hội An – Nhân tình thuần hậu” ngày càng sâu rộng, được cộng đồng biết đến ngày càng nhiều. Hiệu quả của Đề án đã tác động tích cực đến nhận thức, hành vi của các đối tượng được tuyên truyền./.

Quốc Hải