Khai trương trang thông tin điện tử Toà Án Nhân Dân Thành phố Hội An

Chiều hôm qua, Tòa Án Nhân dân Thành phố Hội An đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử Toàn Án Nhân Dân Thành phố Hội An với địa chỉ truy cập là toaanhoian.gov.vn sau 3 tháng thử nghiệm.

Lễ khai trương kênh thông tin điện tử- Ảnh: Quốc Hải

Trang thông tin điện tử toaanhoian.gov.vn có 8 cột mục, ngoài trang chủ, lịch lãnh đạo còn có lịch xét xử các phiên tòa, trao đổi nghiệp vụ, mục góp ý của công dân, thông tin giải quyết đơn – vụ án cùng một số liên kết với Toàn Án Tối cao, Tòa an Nhân dân Tỉnh,…

Ông Nguyễn Hùng – Chánh Án Tòa Án Nhân dân Thành phố Hội An cho biết: “Đây là kênh thông tin chính thức, công khai các hoạt động của Tòa, trong đó chú trọng đến kết quả hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn khiếu nại và thụ lý, giải quyết các loại án”.

Quốc Hải