Kết nạp 374 đoàn viên và thành lập Công đoàn Công ty CP GAMI Hội An

Chiều ngày 16.8, LĐLĐ thành phố Hội An phối hợp với Công ty CP GAMI Hội An đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP GAMI Hội An.

Công ty CP GAMI Hội An được thành lập từ năm 2005 tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú, biểu diễn nghệ thuật. Đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển; việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động đảm bảo. Hiện tổng số lao động của Công ty là 407 người, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi lễ, LĐLĐ thành phố Hội An đã kết nạp 374 người lao động vào tổ chức Công đoàn, đồng thời ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP GAMI Hội An và chỉ định BCH Công đoàn lâm thời gồm 11 ủy viên./.

QUỐC HẢI