Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2010 – 2020)

Sáng 31.3, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2010 – 2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố.

Đại biểu Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH của thành phố, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Hội An là thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.

Cùng với các chính sách của trung ương, của tỉnh, thành phố đã vận dụng, ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM như: Đề án xây dựng làng quê – làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim giai đoạn 2017 – 2025, Đề án Phát triển xã đảo Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An giai đoạn 2017 – 2020, với tổng kinh phí đã đầu tư đến nay là 72 tỷ đồng. Tổng nguồn lực mà thành phố xây dựng NTM 10 năm qua đạt hơn 1045 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước như vốn trực tiếp từ Chương trình, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 728 tỷ đồng (chiếm gần 70%)

Các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2010 – 2020 đến nay đã hoàn thành, Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 19 tiêu chí/xã, tăng 12,5 tiêu chí/xã so với thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình và tăng 3,75 tiêu chí/xã so với năm 2015. Đến nay cả 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%). Ở 4 xã còn có 9 thôn được công hận là Khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: Thanh Nhì, ThanhTam, Thanh Đông (xã Cẩm Thanh); Trảng Suối, Trà Quế (xã Cẩm Hà), Bãi Hương, Bãi ông, Bãi Làng (xã Tân Hiệp) và Đông Hà (xã Cẩm Kim). Các xã Tân Hiệp, Cẩm Thanh, Cẩm Hà cũng đã được trình hồ sơ đề nghị xét công nhận là xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Thành phố cũng đã lập hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và hạ tầng xã hội ở vùng nông thôn đã được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả. Công tác phát triển sản xuất trong sản xuất nông nghiệp cũng được quan tâm hơn gắn với dịnh hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Dịch vụ du lịch tiếp tục được các xã quan tâm, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 4 xã đạt 46,15 triệu đồng/người/năm, tăng 31,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2010. Do tình hình dịch bệnh Covid và thiên tai, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 4 xã đạt bình quân 42,76 triệu đồng/người, giảm 3,39 triệu đồng/người so với năm 2019.

Mặc dù cả 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng mục tiêu thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 chưa thực hiện được do ủy ban MTTQ Việt Nâm tỉnh kiến nghị thành lập HTX đối với 2 xã Cẩm Hà và Cẩm Kim (chưa đạt tiêu chí 13)

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Nghị nquyết Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ thực tiễn tình hình của thành phố và những bài học được đúc kết qua 10 năm thực hiện Chương trình NTM, UBND và BCĐ Chương trình của thành phố đã đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu cụ thể là tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cả 4 xã giữ vững danh hiệu xã NTM. Xã Cẩm kim phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. 3 xã Tân Hiệp, Cẩm Thanh, Cẩm Hà phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Các thôn đã được công nhận tiếp tục giữ vững danh hiệu khu dân cư NTM kiểu mẫu (giai đoạn 2021 – 2025 gọi là Thôn NTM kiểu mẫu), xây dựng thêm 6 thôn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 100%. Đến năm 2025, tăng ít nhất 1,5 lần thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND thành phố đã tổ chức khen thưởng cho 14 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                                          Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *