Hội Khuyến học thành phố tổng kết công tác hội

Sáng 25.12, Hội Khuyến học thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019. Đến dự có ông Trương Văn Huyên – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

Hội Khuyến học TP khen thưởng cho các tập thể, cá nhân- Ảnh: Ngọc Hiếu

Năm qua, Ban Chấp hành Hội khuyến học các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình, phong trào Hội; tập trung tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 11-CT/TW của BCH Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Mạng lưới tổ chức cơ sở Hội trên địa bàn thành phố đến nay đã phát triển sâu rộng với gần 16.000 hội viên; 100% cán bộ Hội tại các xã, phường là cán bộ chuyên trách, đồng thời đã thành lập thêm nhiều chi hội, ban khuyến học tại các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhiều năm qua, công tác xây dựng xã hội học tập – học tập suốt đời luôn được coi trọng. Năm 2019, Hội đã kịp thời khen thưởng, cấp học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ, tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến lớp, đến trường,… với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Phong trào xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được triển khai hiệu quả.

Dịp này, Hội Khuyến học thành phố khen thưởng cho 15 tập thể, 9 cá nhân và công bố quyết định khen thưởng của UBND thành phố cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học năm qua.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *