Hội An triển khai chương trình tín dụng cho vay người sử dụng lao động

UBND thành phố Hội An vừa triển khai chương trình tín dụng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết số 154 của Chỉnh phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Hội An triển khai cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng

Điều kiện để vay là người sử dụng lao động có người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với năm 2019; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019

Với lãi suất 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, mức cho vay tối đa một tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân cho số người lao động ngừng việc có tên trong Danh sách theo mẫu số 11b ban hành kèm theo quyết định số 32/2020/QĐ-TTg (Mức lương tối thiểu vùng tại Hội An hiện nay là 3.920 nghìn đồng). Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với quy trình vay vốn không quá 5 ngày, thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên; khách hàng không phải thực hiện đảm bảo tiền vay,…

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *