Hội An: Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với điều kiện thời tiết

Điều kiện thời tiết bất thường nhưng trong những ngày qua, các thôn khối phố tại Hội An đã và đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18.11.

Căn cứ tình hình thực tiễn, các thôn khối phố đã chọn cách tổ chức phù hợp, vừa quy tụ nhân dân tham gia, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, vừa giúp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của tổ chức mặt trận trong quá trình xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước.

Với hình thức đa dạng như hội trại, gặp mặt sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tổng kết khen thưởng các phong trào tại cơ sở, tuyên dương khen thưởng các gia đình tiêu biểu… các hoạt động đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện các phong trào tại cơ sở trong thời gian đến.

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *