Hội An thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Năm nay, UBND TP.Hội An tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

Nghề đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cùng với việc triển khai đảm bảo hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 quy định tại Nghị quyết số 38 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh, UBND thành phố có kế hoạch hỗ trợ 3 địa phương: Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp có các nghề: trồng quật Cẩm Hà, tre dừa Cẩm Thanh, đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm đã được công nhận là nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam và Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia để tổ chức đón nhận Bằng công nhận trang trọng, tạo hiệu quả xã hội cao; đồng thời xây dựng cổng chào hoặc biển quảng bá sản phẩm nghề truyền thống đã được công nhận.
Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng hỗ trợ mở lớp truyền nghề chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) từ cói tại xã Cẩm Kim; chế tác sản phẩm gốm tại phường Thanh Hà và các sản phẩm từ nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tham gia Chương trình OCOP.

ĐỖ HUẤN