Hội An tập huấn nghiệp vụ phong trào xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

Sáng 4/10, Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Tham gia tập huấn có trưởng và phó Ban xây dựng đời sống văn hóa, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam và cán bộ chuyên trách xây dựng đời sống văn hóa các xã phường ; trưởng và phó Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa các thôn, khối phố.
Nội dung tập huấn tập trung vào các văn bản quy định của Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn, của Trung ương, tỉnh và kế hoạch của thành phố về xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa và tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; một số vấn đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; định hướng trong thời gian đến.
Qua đó, giúp cán bộ cơ sở nắm bắt những văn bản về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như được trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quy trình đăng ký, bình xét, công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa cũng như việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước… đảm bảo phù hợp với thực tiễn phong trào hiện nay của thành phố.

PHAN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *