Hội An tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán quỹ “Vì người nghèo” MisaFalcon

Sáng ngày 31/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác kế toán quỹ “Vì người nghèo” cho thành viên các Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” và kế toán phụ trách quỹ “Vì người nghèo” của 13 xã, phường. Đây là hoạt động thực hiện theo NĐ 93 của Chính Phủ về vận động , tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời góp phần thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và phân bổ quỹ “Vì người nghèo” TP.Hội An.

Phó Chủ tịch UBMT thành phố Võ Nễ chủ trì hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn về nội dung công tác kế toán Quỹ “Vì người nghèo”; hướng dẫn các quy trình, hồ sơ, thủ tục có liên quan đến công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ Cứu trợ và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Công ty Cổ phần Misa trao đổi, hướng dẫn việc sử dụng phần mềm kế toán MisaFalcon cho Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đặt ra các tình huống thực tế phát sinh tại địa phương để giải quyết. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận cấp xã, phường cũng như Kế toán Quỹ Cứu trợ và Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường nắm vững các kiến thức chuyên môn để thực hiện đảm bảo theo quy định.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *