Hội An khai mạc Giải Bóng bàn các nhóm tuổi thành phố Hội An năm 2023

Sáng ngày 25.3, Trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh truyền hình khai mạc giải bóng bàn các nhóm tuổi thành phố Hội An năm 2023.

Đây là hoạt động chào mừng 48 năm ngày giải phóng Hội An 28/3 (1975 – 2023), 15 năm thành lập thành phố Hội An (2008 – 2023) và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 28/3 (1930 -2023), 48 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam 24/3 (1975 – 2023).
Giải đấu này thu hút đông đảo vận động viên ở 5 nhóm tuổi, gồm nhóm dưới 15 tuổi, nhóm từ 16 đến 30; từ 31 tuổi đến 45 tuổi; từ 46 tuổi đến 59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung cá nhân đơn và đôi để xác định thứ hạng nhất, nhì, ba của từng nhóm tuổi.
Giải bóng bàn các nhóm tuổi thành phố Hội An năm 2023 diễn ra đến hết ngày 26.3, qua đó tạo sân chơi cho các vận động viên, góp phần đẩy mạnh và đa dạng phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

LÊ HIỀN