Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020

Đến nay Hội An đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 19 tiêu chí/xã, tăng 12,5 tiêu chí/xã so với thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình và tăng 3,75 tiêu chí/xã so với năm 2015. Cả 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%) và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đến nay các xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà cũng đang lập hồ sơ trình xét công nhận là “Xã nông thôn mới nâng cao”, xã Tân Hiệp trình xét công nhận “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Có 8 khu dân cư đã được công nhận đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” gồm: Thanh Đông, Thanh Nhì, Thanh Tam (xã Cẩm Thanh), Trảng Suối (xã Cẩm Hà), Bãi Hương, Bãi Làng, Bãi Ông (xã Tân Hiệp), Đông Hà (xã Cẩm Kim), còn 3 thôn đang tập trung thực hiện là: Trà Quế (xã Cẩm Hà), Phước Trung, Trung Hà (xã Cẩm Kim).       

Bộ mặt nông thôn Hội An ngày càng đổi thay, chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng cao

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *