Cù Lao Chàm – Hội An được chọn triển khai dự án lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển với phát triển KTXH

Vừa qua, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố dự án mới mang tên “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam”. Dự án này được triển khai trong thời gian 5 năm tại Hà Nội và 3 Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Cù Lao Chàm – Hội An và Tây Nghệ An nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên tích hợp các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch của tỉnh và quản lý các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam.

Cù Lao Chàm là cụm đảo giàu nguồn tài nguyên thiên và đa dạng sinh học

Dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hơn về tính pháp lý đối với các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam, hỗ trợ triển khai cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên, phục hồi và quản lý rừng bền vững. Đồng thời, hỗ trợ các mô hình sinh kế cộng đồng nhằm giảm sức ép lên tài nguyên thiên nhiên tại 3 khu dự trữ sinh quyển; và nâng cao nhận thức của các cơ quan, cộng đồng nhằm đẩy mạnh sự tham gia của các bên liên quan trong công tác quản lý khu dự trữ sinh quyển.

Được biết, Việt Nam hiện có 9 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, trong đó có 6 khu ven biển và hải đảo, 3 khu còn lại là rừng trên đất liền và đất ngập nước.

                                                                                          Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *