Hội An điều tra cung lao động năm 2022

Chiều 11/7, Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội TP.Hội An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cung lao động trên địa bàn năm 2022.

Phòng LĐ,TB&XH tổ chức tập huấn để các điều tra viên triển khai điều tra thông tin thị trường lao động đạt hiệu quả

Theo kế hoạch, từ tháng 7 này, TP.Hội An sẽ thực hiện điều tra cung lao động đối với người từ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú tại địa bàn điều tra và người lao động đã được thu thập thông tin nhưng có sự thay đổi.

Các điều tra viên ở xã, phường, thôn, khối phố sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu thập các thông tin về họ và tên, giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục – đào tạo.


Đối với người có việc làm, thu thập các thông tin về vị trí việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế. Đối với người thất nghiệp, thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp. Đồng thời, các điều tra viên cũng sẽ thu thập ý kiến về nhu cầu đào tạo và việc làm.


Việc điều tra cung lao động năm 2022 nhằm thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác dự báo thông tin thị trường lao động, góp phần hỗ trợ, phát triển thị trường lao động.


Thông tin thu thập được dùng để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm và 5 năm ở thành phố và xã, phường; xây dựng các chính sách về lao động, việc làm, phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng hợp lý lao động gắn với quy hoạch ngành, địa phương, đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp.

PHAN SƠN