Hội An đầu tư lắp đặt thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời

Theo quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh Quảng Nam cho các địa phương để thực hiện lắp đặt thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời, năm nay TP. Hội An được hỗ trợ khoảng 56 triệu 460 ngàn đồng (tương đương 30% tổng giá trị các trang thiết bị).

Kêu gọi xã hội hóa lắp đặt trang thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời- Ảnh: Đỗ Huấn

Được biết, năm 2018, cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh, thành phố đã lắp đặt các thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời tại khu công viên Vườn tượng An Hội với tổng kinh phí 188 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố cũng đã kêu gọi tổ chức HealthBridge, UN-Habitat và Think Playgrounds tài trợ đầu tư xây dựng sân chơi tại công viên Trảng Kèo với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Năm nay, thành phố tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để lắp đặt thêm các thiết bị tập luyện TDTT ngoài trời tại các không gian công cộng đã được quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tập luyện nâng cao sức khỏe của người dân.

                                                                                                Đỗ Huấn