Hội An chi trả hỗ trợ hơn 15 nghìn người khó khăn do đại dịch Covid-19

Tính đến cuối tháng 10 vừa qua, thành phố Hội An đã chi trả hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh Quảng Nam cho hơn 15 nghìn đối tượng.

Hơn 14.000 lao động tự do đã được rà soát, thẩm định để chi trả hỗ trợ khó khăn

Đối với nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ: Người lao động làm việc trong 26 doanh nghiệp đã được chi trả số tiền trên 887 triệu đồng, trong đó có 214 người đủ điều kiện được hưởng với số tiền trên 763 triệu đồng. Phòng cũng đã chi trả hỗ trợ ngừng hoạt động kinh doanh đợt 1 cho 619 hộ với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Dự kiến đợt 2 Chi Cục Thuế đang trình 778 hồ sơ với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh Quảng Nam: Phòng LĐ-TB&XH đã rà soát thẩm định hơn 14.000 người đối tượng là lao động tự do với kinh phí dự kiến trên 21,2 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả hơn 7.500 người với số tiền trên 12,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số lao động tự do đã có quyết định được xã phường chi trả hơn 6.500 người với số tiền trên 8,8 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Phúc – Trưởmg Phòng LĐ-TB&XH Hội An cho biết, cùng với hơn 2.000 hồ sơ lao động mới chuyển đến, hiện Phòng đang rà soát, thẩm định trên 2.600 hồ sơ khác./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *