Hội An chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh dại trên địa bàn thành phố, UBND TP. Hội An vừa có công văn đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn; yêu cầu chủ nuôi chó, mèo chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi. Đồng thời, thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho chó, mèo nuôi, đặc biệt là tại các địa phương thường xuyên có ổ dịch dại; tổ chức theo dõi, giám sát và xử lý tiêu hủy chó nghi mắc bệnh dại trên địa bàn; tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại trên hệ thống truyền thanh của xã, phường.

Thành phố yêu cầu chủ nuôi chó, mèo chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi

Thành phố cũng đề nghị UBND các xã phường thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ đối với những trường hợp không chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.
Thành phố giao Phòng Kinh tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống bệnh dại trên đàn chó, mèo; phối hợp các ngành chức năng giám sát tình hình dịch bệnh dại tại các địa phương.
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh dại trên động vật, tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát bệnh dại, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định. Cung ứng đủ vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo; hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng cho đội ngũ thú y cơ sở khi có đề nghị từ cơ sở.
Cùng với đó, thành phố cũng giao Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp phối hợp, chia sẻ thông tin ca bệnh dại, nghi dại với cơ quan y tế để tập trung hướng dẫn, khoanh vùng, kiểm soát nguy cơ gây bệnh cho người. Chủ trì phối hợp với các địa phương khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại để đảm bảo miễn dịch bảo hộ cho đàn chó, mèo, đạt hiệu quả phòng bệnh. Tiếp tục tham mưu UBND thành phố nhân rộng mô hình vùng an toàn dịch bệnh dại phường Minh An trên toàn địa bàn thành phố.

MỸ LỆ