Đồng bào các tôn giáo ở Hội An chiếm gần 20% dân số

Hiện nay, đồng bào các tôn giáo ở Hội An chiếm gần 20% dân số, đoàn kết gắn bó với nhau trong cộng đồng dân cư. Theo UBMTTQVN thành phố, tại Hội An hiện có 18.592 tín đồ , trong đó, Phật giáo nhiều nhất với trên 15 nghìn; Công giáo 1 nghìn rưỡi; Tin lành gần 600; Cao đài gần 850 tín đồ,… cùng 212 chức sắc và nhà tu hành các tôn giáo đang sinh hoạt tại 30 cơ sở thờ tự.

Hội An có trên 15 nghìn Phật tử- Ảnh: Quốc Hải

Những năm qua, đồng bào tín đồ, các chức sắc tôn giáo hết sức tin tưởng và phấn khởi, nhất là từ khi Nhà nước ta ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng bào có đạo đã tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Mặt trận các cấp cũng đã phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình Hội An xây dựng và phát sóng hơn 600 chương trình “Đại đoàn kết” từ thành phố đến xã, phường. Trang thông tin điện tử thành phố có riêng chuyên mục Mặt trận, đồng thời phối hợp biên soạn “Lịch sử phong trào và hoạt động UBMTTQVN thành phố Hội An giai đoạn 1930-2015”, Tập san “Những Bông hoa đẹp”,…

Quốc Hải