Điện lực Hội An – PC Quảng Nam: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Hội An năm 2021.

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện này, Điện lực Hội An PC Quảng Nam đã lập phương án sẵn sàng đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ tốt cho đợt diễn tập, dự phòng trong mọi tình huống xảy ra.

Công nhân Điện lực Hội An phục vụ cấp điện cho Trung tâm chỉ huy hu vực diễn tập KVPT tại thành phố Hội An năm 2021

Ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT tại thành phố Hội An năm 2021, lãnh đạo Điện lực Hội An đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện cho đợt diễn tập như phân công các Phòng chức năng, Đội sản xuất thực hiện nghiêm các công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị nguồn lưới điện, thực hiện phương án chuyển đổi trạng thái vận hành lưới điện tốt nhất; triển khai công tác phát quang hành lang tuyến, dự phòng trang thiết bị trên toàn bộ địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Điện lực cũng đã bố trí đầy đủ nhân lực ứng trực thường xuyên tại các địa điểm cần cấp điện ưu tiên; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý nhanh sự cố, chuyển tải hoặc sa thải phụ tải theo yêu cầu của phòng Điều độ PC Quảng Nam khi có tình huống xấu xảy ra theo đúng phương thức cấp điện đã được Công ty phê duyệt; phương án kết lưới cấp điện ưu tiên tại các khu vực diễn tập từ xuất tuyến 471/E157, có thể khép vòng nóng với các xuất tuyến 475, 476E157 thuộc TBA 110kV Hội An. Đồng thời nhằm đảm bảo việc cấp điện an toàn, liên tục không để xảy ra mất điện dù chỉ là một giây, Điện lực Hội An còn đấu nối 01 máy phát điện công suất 20 kVA dự phòng nóng tại trung tâm điều khiển, chỉ huy trong suốt thời gian diễn ra diễn tập.

Đấu nối máy phát 20 kVA dự phòng nóng cấp điện cho khu Trung tâm chỉ huy khu vực diễn tập KVPT tại thành phố Hội An năm 2021.

Điện lực Hội An-PC Quảng Nam, ngoài việc nổ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục đáp ứng yêu cầu của cuộc diễn tập KVPT năm 2021, mà còn đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên thành phố Hội An trong thời gian tiếp theo. Đây còn là dịp để cán bộ, công nhân ngành điện nói chung và Điện lực Hội An nói riêng khi tham gia phục vụ đợt diễn tập có thêm nhận thức sâu sắc hơn về công tác quốc phòng – an ninh, xây dựng KVPT ngày càng vững mạnh trên địa bản quản lý.

“Không được để mất điện, ổn định điện áp, đề xuất lập các phương án để bố trí nguồn dự phòng ở mức cao nhất trong suốt thời gian diễn tập; nghiêm túc thực hiện theo sự phân công lực lượng ứng trực, bảo đảm cho hệ thống điện được vận hành an toàn, liên tục; sẵn sàng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các cán bộ, công nhân viên tham gia công tác phải luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Ban chỉ đạo đề ra, cũng như thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Đó là ý kiến của ông Bùi Văn Phương – Giám đốc Điện lực Hội An trong cuộc họp chỉ đạo về xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho đợt diễn tập KVPT này./.

Nguyễn Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *