Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An

Trong 02 ngày 10&11/02, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là đại hội điểm của đoàn khối xã, phường tại TP.Hội An.

BCH đoàn phường Tân An nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội-ảnh: Minh Vũ

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục của Đoàn được đoàn phường Tân An đổi mới về nội dung và phương thức. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai thực hiện đã góp phần phát triển KT-XH địa phương, gắn với chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19… Tuổi trẻ Tân An đã hiến 330 vị máu cứu người, dẫn đầu thành phố.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Đoàn tại Tân An từng bước đi vào chiều sâu; chất lượng cán bộ, đoàn viên được nâng lên. Đoàn phường Tân An đã phát triển mới 320 đoàn viên; giới thiệu cho Đảng 25 thanh niên ưu tú, đã có 14 thanh niên được kết nạp Đảng.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí. Anh Nguyễn Thanh Tiến tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường.

PHAN SƠN