Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Thanh Hà lần thứ XIV

Sau ngày làm việc thứ nhất, sáng ngày 24/4, phiên chính thức của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Thanh Hà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBMTTQ TP.Hội An, lãnh đạo địa phương cùng hơn 100 đại biểu trên địa bàn phường.

Với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyền làm chủ của nhân dân, bồi đắp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vì mục tiêu xây dựng Thanh Hà theo hướng đô thị sinh thái, văn hóa, thương mại du lịch”, Đại hội đã đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện chương trình hành động của UBMTTQ Việt Nam phường Thanh Hà nhiệm kỳ qua và thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ phường và nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các thành viên tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Hiệu quả công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động được tổ chức tốt. Đội ngũ cán bộ mặt trận từ phường đến khối phố được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dân Thanh Hà đều đồng thuận thực hiện “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, xây dựng diện mạo phường ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 97,66%, duy trì từ 4 đến 5/6 khối phố đạt khối phố văn hóa; 7/7 tộc đều đạt tộc văn hóa. Bên cạnh các chương trình, mô hình hưởng ứng các cuộc vận động lớn của các cấp, nhiều mô hình mới phát động cũng đã được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ như Hòm thư tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếng loa bảo vệ môi trường, Nhà tôi có bình chữa cháy, Đạo hữu đi chợ với giỏ nhựa… Qua 5 năm, Mặt trận phường đã tổ chức 200 cuộc giám sát đối với các công trình xây dựng, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, thu thập gần 700 ý kiến đóng góp của đại biểu cử trị…

Đại hội lần này đã hiệp thương cử 31 ủy viên tham gia UBMTTQ phường khóa mới, bà Nguyễn Thị Thu Hiền được cử làm Chủ tịch UBMTTQ phường Thanh Hà, nhiệm kỳ 2024 -2029.

LÊ HIỀN