Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế sau khi sáp nhập cơ sở khám chữa bệnh

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hội An đang tiến hành cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho gần 66 nghìn người tham gia BHYT có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Hội An thành Trung tâm Y tế thành phố Hội An sau khi tỉnh thực hiện chủ trương sáp nhập 2 đơn vị từ ngày 1/2/2023.

Cán bộ hưu trí nhận lương hưu hằng tháng qua tài khoản cá nhân nhận thẻ BHYT tại BHXH thành phố

Những ngày này, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH thành phố Hội An đang tiếp nhận và cấp lại thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận chế độ hằng tháng qua tài khoản cá nhân.

Ông Phạm Phú Long (Phường Minh An) thuộc nhóm tham gia BHYT trên, chia sẻ: “Biết thông tin Bệnh viện Đa khoa Hội An và Trung tâm Y tế thành phố Hội An sáp nhập lại với nhau, tôi đến nhận thẻ bảo hiểm y tế mới vì thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh. Tôi thấy thủ tục cấp mới thẻ BHYT nhanh chóng, thuận lợi”.

Với người hưởng hưởng hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận bằng tiền mặt, BHXH thành phố Hội An đã chuyển thẻ BHYT mới cho Bưu điện Hội An để phát tại các điểm chi trả lương hưu ở Bưu điện Hội An và UBND các xã, phường trong kỳ chi trả tháng ba.

Bà Võ Trần Hồng Nhung – Phó Giám đốc Bưu điện Hội An cho biết, đơn vị đã phát được 80% thẻ BHYT cho người nhận lương hưu bằng tiền mặt trong kỳ chi trả tháng 3. Số còn lại sẽ tiếp tục thực hiện phát trả trong các kỳ trả lương hưu tiếp đến.

 “Cấp phát thẻ BHYT mới trong cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 3 rất thuận lợi cho cán bộ hưu trí, tạo điều kiện cho những người hưởng lương hưu không bị gián đoạn quá trình khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; đặc biệt là nhóm người lớn tuổi thường hay ốm đau”, bà Nhung nói.

Nhân viên Bưu điện phát thẻ BHYT cho cán bộ hưu trí nhận lương hưu bằng tiền mặt tại điểm chi trả

Bên cạnh đó, BHXH thành phố Hội An cũng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp để kịp thời cấp phát thẻ BHYT mới cho người lao động ngay tại chỗ đối với thẻ BHYT có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Hội An.

Đối với nhóm người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, tham gia kháng chiến, người cao tuổi, thân nhân người có công sẽ được nhận thẻ BHYT mới tại UBND các xã phường, nơi đang cư trú. Đại lý thu các xã phường sẽ cấp phát thẻ BHYT cho người tham gia BHYT hộ gia đình. Việc cấp mới thẻ BHYT sau khi sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Hội An và Trung tâm Y tế thành phố Hội An lại với nhau được thực hiện chủ động, kịp thời không những đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành BHXH đối với người tham gia BHYT.

MỸ LỆ