Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Hội An năm 2022

Sáng ngày 6.1, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn năm 2022. Các đồng chí Trần Ánh-Bí thư thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố, Trần Tấn Dũng-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Nguyễn Văn Lanh-PCT UBND thành phố cùng đông đảo đại biểu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xã phường đã về dự.

Nhiều cá nhân, tập thể đã được tuyên dương, khen thưởng

Năm 2022, BĐD HĐQT thành phố đã thường xuyên quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo nên việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đạt được những kết quả cao. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao về nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ, huy động tiết kiệm,…

Đã giải quyết cho 1.665 lao động được vay vốn để giải quyết việc làm; xây dựng 480 công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân; hơn 212 lượt học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 18 hộ vay vốn để sửa chữa, xây mới nhà ở kiên cố, khang trang. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần xóa hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Lanh-PCT UBND thành phố chủ trì hội nghị tổng kết

Năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hội An tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt là năng lực bền vững về nguồn vốn để chủ động thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; giữ vững và nâng cao chất lượng quản lý từ thành phố đến cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn,…

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *