Phát triển sản xuất ngư nghiệp theo hướng cộng đồng

Những năm qua, sản xuất ngư nghiệp ở thành phố chủ yếu phát triển theo hướng cộng đồng. Toàn thành phố đã thành lập 16 tổ đoàn kết khai thác thủy sản với hơn 220 phương tiện, trong đó có 7 tàu đăng ký đánh bắt ở vùng biển xa bờ và 1 tàu vỏ thép có công suất 940 sức ngựa vừa đóng mới năm vừa qua.

Tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân phường Cửa Đại- Ảnh: Đỗ Huấn

Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã thành lập được 15 tổ cộng đồng nuôi tôm. Công tác đào tạo, tập huấn nghề cho người lao động được quan tâm, đã đào tạo được 60 thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ, 60 thuyền trưởng tàu cá hạng 4, hơn 5000 lượt người được tập huấn các khóa về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, về phòng chống thiên tai, về kỹ thuật khai thác và nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm, cua nước ngọt, nước lợ và một số đối tượng khác… Đặc biệt, mô hình nuôi cá đối trong aoi nước lợ năm vừa qua đạt hiệu quả cao, năng suất thu đạt 9 tấn/ha/vụ.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *