Hội CCB phường Tân An ra mắt mô hình “Tinh thần đồng đội”

Chiều Chủ nhật 2/7, Hội Cựu chiến binh phường Tân An đã tổ chức ra mắt mô hình “Tinh thần đồng đội” tại Chi Hội Cựu chiến binh khối phố An Phong.

Tham gia mô hình, cán bộ hội viên chi hội khối phố An Phong tự nguyện hưởng ứng việc góp vốn, bình quân 1.000.000 đồng/hội viên/năm; trong thời hạn 5 năm, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình hội viên CCB, CQN về vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Để thực hiện, Chi hội CCB khối An Phong đã thành lập Tổ quản lý mô hình, gồm 5 thành viên, do Chi Hội phó CCB khối phố Nguyễn Sanh làm tổ trưởng.

Ngay tại buổi ra mắt, cán bộ, hội viên khối phố An Phong đã đăng ký và đóng góp vào quỹ “Tinh thần đồng đội” được 17 triệu đồng.

VÕ CÒN