Hội An tăng cường quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể các sản phẩm đặc trưng

Trong thời gian qua, chính quyền và các ngành chức năng của thành phố Hội An đã quan tâm triển khai công tác đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm như: Đèn lồng Hội An, Mộc Kim Bồng, Gốm Thanh Hà, Rau Trà Quế, Tre dừa Cẩm Thanh. Nhờ đó, các sản phẩm này đã trở thành đặc trưng và gắn với hoạt động của các làng nghề truyền thống, tạo được uy tín đối với du khách và bạn bè trong cả nước cũng như trên thế giới.

Sản phẩm gốm trưng bày tại các gia đình làm nghề ở làng gốm Thanh Hà- Ảnh: Đỗ Huấn

Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả đạt được, sau khi đăng ký bảo hộ, một số nhãn hiệu tập thể chưa được quan tâm đầu tư, hỗ trợ để phát huy hơn nữa giá trị thương hiệu nên hiện nay thành phố đang rà soát, khảo sát để có kế hoạch, biện pháp tăng cường quản lý và phát triển mạnh hơn nữa thương hiệu các sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của du lịch văn hóa, bảo tàng của Hội An.

Đỗ Huấn