Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An: Top 500 doanh nghiệp có tốc độc tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An vừa được bình chọn vào Top 500 doanh nghiệp có tốc độc tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015 – Fast500 do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam – Vietnam Report phối hợp cùng Báo Vietnamnet – Bộ Thông tin Truyền thông công bố.

Fast500 là bảng xếp hạng thường niên được xây dựng trên các nguyên tắc khoa học, độc lập, khách quan, tuân thủ chuẩn mực quốc tế hiện hành, có tham khảo các mô hình xếp hạng của Inc500, Fortune500, Deloitte500,… nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp năng động, có tốc độ tăng trưởng cao trong 4 năm 2010-2013 cùng thực tế và triển vọng tăng trưởng doanh thu trong 2 năm 2014, 2015. Các tiêu chí lợi nhuận, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông cũng là yếu tố bổ sung để đánh giá quy mô và vị thế của doanh nghiệp.

Kinh doanh trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, từ năm 2006, doanh thu của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An chỉ đạt trên 56 tỷ đồng, đến năm 2011 đã tăng lên gần 140 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm là 18,6%. Đến năm 2012, doanh thu đạt trên 164 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế hơn 45 tỷ đồng; thu nhập của hơn 500 lao động bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng, tăng 8,7% so với năm 2011.

 

Năm ngoái, doanh thu của Công ty đạt hơn 167 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức là 1.735 đồng/cổ phiếu. Riêng trong năm nay, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 191 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 29,5 tỷ đồng, 75% lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức cho cổ đông với cổ tức 2.133 đồng/cổ phiếu./.

Quốc Hải