Chuyển dịch sản xuất ở nông thôn gắn với du lịch cộng đồng

Những năm qua, UBND thành phố đã chuyển dịch đúng hướng việc phát triển sản xuất ở các vùng nông thôn gắn với hoạt động du lịch cộng đồng. Bằng nguồn vốn của Trung ương và Tỉnh, Thành phố đã đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình trọng yếu cho 2 làng nghề truyền thống là mộc Kim Bồng và gốm Thanh Hà, góp phần tạo cảnh quan, môi trường, phát triển sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người dân làng nghề. Thành phố cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho Trung tâm làng nghề tre – dừa nước Cẩm Thanh để phát triển nghề tre dừa của địa phương.

Du khách chụp ảnh trên đường quê xã Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Từ đó, thành phố cũng đã đưa ra phương án phát huy tài nguyên văn hóa và giá trị nhân văn kết hợp khai thác tài nguyên sinh thái, dịch vụ du lịch ở nông thôn. Đặc biệt, chủ trương phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng không gian, loại hình dịch vụ bước đầu mang lại hiệu quả. Các tour du lịch sinh thái, du lịch làng nghề ở Thanh Hà, Cẩm Kim, Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cù Lao Chàm… được mở rộng và đa dạng hóa. Các ngành dịch vụ phát triển nhanh và phong phú, đáng kể là dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực, trải nghiệm, khám phá…

Đỗ Huấn