14 đơn vị đăng ký đầu tư tại Cụm CN-ĐT Thanh Hà

Phòng Kinh tế thành phố cho biết, hiện đã có 14 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đăng ký đầu tư tại Cụm CN-ĐT Thanh Hà, chiếm 80% diện tích đất theo quy hoạch trong giai đoạn I. Tuy nhiên, đến nay mới có 5 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động ổn định.

Một số doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tại Cụm- Ảnh: Quốc Hải

Để đảm bảo môi trường sản xuất trong Cụm phát triển theo hướng công nghiệp sạch, thành phố đang xem xét chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, kết hợp xử lý nước thải của khu dân cư đường Điện Biên Phủ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng./.

Được biết, Cụm có diện tích hơn 303.000m2, định hướng bố trí các ngành nghề công nghiệp điện-điện tử, cơ khí; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp giày da, may mặc; công nghiệp sạch và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

Quốc Hải