Hội An có 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Theo Quyết định 356/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước về việc phong tặng “Nghệ nhân ưu tú”, tỉnh Quảng Nam có 13 cá nhân, trong đó có 3 cá nhân tại TP. Hội An được phong tặng danh hiệu cao quý này.

 Anh, chị hiệu Lương Đáng và Ngọc Huệ- Ảnh: Quốc Hải

Trên lĩnh vực diễn xướng Hô hát bài chòi (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) có 2 nghệ nhân được công nhận gồm bà Phùng Ngọc Huệ và ông Nguyễng Đáng (Lương Đáng) và 1 cá nhân trong lĩnh vực diễn xướng Hò bả trạo (Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia) được công nhận là ông Phạm Đúng (đã mất). Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần.

 Một lần phục vụ các Hoa hậu thế giới tại Hội An- Ảnh: Quốc Hải

Quốc Hải