Quy hoạch mở rộng bãi tắm An Bàng

Trước thực trạng sạt lở nghiêm trọng bãi tắm Cửa Đại và quy hoạch phát triển du lịch ven biển, thành phố hiện đang triển khai 2 đề án quan trọng trên địa bàn phường Cẩm An.

Đầu tiên là quy hoạch khu bãi tắm An Bàng mở rộng về 2 phía Bắc và Nam với diện tích mở rộng khoảng 3,34 ha để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch; dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ bắt đầu triển khai dự án.

Bãi biển An Bàng

Ngoài ra, thành phố cũng đã giao cho các ngành chức năng lập “Đề án phát triển du lịch cộng đồng Cẩm An” theo hướng chất lượng cao, làm cơ sở định hướng và tạo điều kiện cho người dân đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm./.

Quốc Hải