Kiểm soát phí tham quan bằng hệ thống thẻ điện từ

Sau gần 7 năm triển khai phương án kiểm soát phí tham quan vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An bằng hệ thống thẻ điện từ (tháng 4/2017 đến nay), vùng lõi Khu sinh quyển và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An đã đón gần 1,8 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách mua phí trên 1,6 triệu lượt với gần 300 nghìn lượt khách quốc tế, khách miễn phí theo quy định trên 130 nghìn lượt, thu về cho ngân sách Nhà nước gần 109 tỉ đồng.

Hiện BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm hiện đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn chuẩn bị phương án chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An tham mưu UBND thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện trong trong thời gian tới./.

QUỐC HẢI