Thông qua Quy chế quản lý hoạt động tham quan, tổ chức dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cuộc họp thông qua Quy chế quản lý hoạt động tham quan, tổ chức dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm. Quy chế này gồm 5 Chương, 21 Điều quy định việc quản lý Nhà nước về các hoạt động tham quan, kinh doanh dịch vụ – du lịch tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An) nhằm bảo tồn đa dạng sinh học từ rừng – biển, các giá trị tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hoá – lịch sử tại Cù Lao Chàm.

Quy chế hỗ trợ phát triển du lịch bền vững- Ảnh: Quốc Hải

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với cộng đồng dân cư Cù Lao Chàm, khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ và cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động du lịch tại Cù Lao Chàm, nhằm hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Quy chế nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ rừng – biển; không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, tài nguyên, sinh cảnh của Khu dự trữ sinh quyển; bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hoá truyền thống; khai thác hợp lý các tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên và cả những lợi thế so sánh về vị trí địa lý của một xã đảo, đồng thời giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo./.

Quốc Hải