Chấn chỉnh hoạt động du lịch tại thôn Vạn Lăng (Rừng dừa Bảy Mẫu – xã Cẩm Thanh)

UBND thành phố vừa họp đánh giá tình hình, bàn kế hoạch tăng cường chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động du lịch dịch vụ tại đây, tập trung chủ yếu tại địa bàn thôn Vạn Lăng (khu rừng dừa Bảy Mẫu – Cấm Thanh). Theo đó, UBND thành phố đề nghị UBND xã tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp, các hộ dân tự ý chặt phá dừa, xây dựng công trình phục vụ du lịch trái phép; củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý du lịch tại đây (theo mô hình Ban quản lý), đồng thời tăng cường công tác cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch đường thủy.

Tour du lịch bằng sinh thái Rừng dừa bằng thúng chai ngày càng thu hút khách, tạo áp lực du lịch tại khu vực này- Ảnh: Đỗ Huấn

Cùng với việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, thông báo về nội quy, quy định tại điểm du lịch để nhân dân và du khách biết, chính quyền địa phương cần quán triệt cho các công ty, đơn vị tham gia khai thác du lịch chấp hành nghiêm các quy định về cung ứng dịch vụ và khai thác, kinh doanh du lịch tại đây, bảo đảm cảnh quan, môi trường sinh thái; tuân thủ các quy định của UBND thành phố và địa phương về việc khai thác và phục vụ tour “du lịch sinh thái Rừng dừa Bảy Mẫu” bằng thúng chai…

Đỗ Huấn