Nhiều chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ ở nông thôn

Hơn 5 năm qua, bằng các nguồn vốn của tỉnh, UBND thành phố đã đầu tư gần 2 tỷ đồng cho công tác khuyến công, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ ở nông thôn; phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, nâng cao kỹ năng thiết kế, chế tác các sản phẩm, mẫu mã sản phẩm lưu niệm… cho các hộ, các cơ sở sản xuất ở nông thôn.

Du khách xem các tác phẩm gốm đất nung tại Công viên đất nung Thanh Hà- Ảnh: Đỗ Huấn

Chính quyền và ngành chức năng của thành phố cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành công nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm đèn lồng Hội An, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, tre – dừa Cẩm Thanh. Ngoài ra, thành phố cũng đã phối hợp với UNESCO hoàn thành dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn tại di sản”, tổ chức bình chọn “sản phẩm thủ công nông thôn tiêu biểu”, xây dựng hoàn chỉnh phương án “Phục hồi phát triển các ngành nghề thủ công tại xã Tân Hiệp”, nghiên cứu hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống của địa phương…

Đỗ Huấn