Xã Tân Hiệp hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

Năm nay, chương trình chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thành phố quan tâm triển khai thực hiện.

Xã Tân Hiệp hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới- Ảnh: Quốc Hải

Thành phố đã phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. BCĐ của tỉnh cũng đã phối hợp kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại xã đảo Tân Hiệp và tiến độ thực hiện phương án xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại các địa phương.

Đến nay, qua rà soát đã có xã Tân Hiệp hoàn thành 19/19 tiêu chí, Cẩm Thanh 14/19, Cẩm Hà 16/19 và Cẩm Kim mới hoàn thành 9/19 tiêu chí xây dựng NTM./.

Quốc Hải