Ủy ban Mặt trận phường Cửa Đại xây dựng mô hình “Bảo vệ, chăm sóc rừng phòng hộ ven biển”

Đầu năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại chính thức xây dựng mô hình “Bảo vệ, chăm sóc rừng phòng hộ ven biển”. Hằng tháng, Ủy ban Mặt trận phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức ra quân chặt tỉa cành lá, phát quang bụi rậm, chăm sóc rừng dương liễu ven biển (trước UBND phường) nhằm tạo môi trường cho rừng dương phát triển và phòng tránh cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Buổi ra quân chăm sóc rừng dương liễu ven biển Cửa Đại tổ chức đầu tháng 4/2024

Hiệu quả bước đầu của mô hình được bà con nhân dân và hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng vì đã góp phần thiết thực chống xâm thực, bảo vệ bờ biển và tạo cho cảnh quan môi trường vùng đô thị ven biển xanh – sạch – đẹp.

ĐỖ HUẤN