Ưu tiên phát triển loại hình homestay ở các khu vực làng quê, làng nghề

Định hướng phát triển cơ sở lưu trú trong những năm tới, lãnh đạo thành phố ưu tiên phát triển loại hình homestay tại các khu vực làng quê, làng nghề như: khối An Mỹ (phường Cẩm Châu), khối Thanh Nam Đông, Thanh Nam Tây (phường Cẩm Nam), khu vực I làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế xã Cẩm Hà, làng chài An Tân, làng biển An Bàng (phường Cẩm An), tuyến đường dọc sông Đế Võng, tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Cửa Đại), xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim, xã Tân Hiệp.

Ưu tiên phát triển homestay tại các làng quê, làng nghề- Ảnh: Đỗ Huấn

Chủ trưởng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân các vùng này phát triển kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm các giá trị sống, nét văn hóa truyền thống của Hội An. Ngoài những khu vực làng quê, làng nghề, hiện tại thành phố tạm dừng chủ trương phát triển loại hình homestay.

Đỗ Huấn

Trả lời