Tổ chức WWF Việt Nam khảo sát đa dạng sinh học các loài bướm, côn trùng tại đảo Cù Lao Chàm

Từ ngày 14/5 đến 28/5, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) Việt Nam sẽ có đợt tập huấn và khảo sát về đa dạng sinh học các loài bướm, côn trùng thuộc diện tích rừng xung quanh Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An. Đây là hoạt động liên quan đến Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Góc đa dạng sinh học rừng Cù Lao Chàm – Ảnh: Phú Toàn

Kết quả của hoạt động này sẽ cho phép UBND tỉnh và Sở NN & PTNT cải thiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở 8 hòn đảo của Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, gồm: Hòn Lao, Hòn Dải, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Mặt khác, kiểm kê đa dạng sinh học cho Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm để thiết lập cơ sở đa dạng sinh học cho phần trên cạn của Khu bảo tồn biển, cùng với đội ngũ cán bộ được đào tạo và đưa ra các khuyến nghị để quản lý vùng diện tích trên cạn cũng như khoanh vùng bảo tồn.

Được biết Dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phát động chính thức vào năm 2018 tại thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam với mục tiêu thúc đẩy và hỗ trợ tỉnh Quảng Nam chuyển đổi sang phát triển thích ứng với khí hậu, giảm phát thải và tăng cường khả năng phục hồi nhằm bảo vệ con người, cảnh quan và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Ngoài thành phố Hội An, Dự án còn được triển khai tại các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc, với tổng kinh phí hơn 14 triệu đô la.

Dự án sẽ góp phần cải thiện sinh kế cho khoảng hơn 12.000 người, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho khoảng 6.000 người. Đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính ít nhất là 3,6 triệu tấn CO2 tương đương. Dự án cam kết nâng cao năng lực quản lý rừng cho các cơ quan quản lý, phục hồi ít nhất 240.000 ha rừng.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *