Thành lập BCĐ đề án về cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị cổ Hội An

UBND tỉnh vừa thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ biên soạn đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm Phó Trưởng ban và 8 ủy viên. Tổ biên soạn do ông Phạm Tấn Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng; ngoài ra còn có 2 tổ phó và 6 ủy viên.

Sẽ có một cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị cổ Hội An- Ảnh: Quốc Hải

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, hoàn chỉnh đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An; chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tham gia xây dựng đề án; giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng đề án.

Tổ biên soạn trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An trình cấp thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *